תקנון ומדיניות

Juditag Website Privacy Policy

רקע

חברת ג'ודי טג (להלן: החברה) חברה המשווקת מכשור וציוד קוסמטי, מוצרים בתחום הקוסמטיקה והיופי ממותגי הארץ ומותגים מובילים בעולם . תקנון משפטי זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים בין החברה לבין לקוחותיה הגולשים דרך אתר האינטרנט בלבד, ראוי לציין – תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. הרינו מודים לגולשי האתר (להלן: " הגולש/המזמין") על השימוש באתרנו וכן על רכישת מוצרנו באמצעות אתר האינטרנט הראשי של החברה (להלן: " המוצרים") זאת בכפוף לתנאי שימוש המופיעים בתקנון זה . במסגרת תקנון זה, לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה הסכם זה הינו מסמך משפטי בין האתר ובינך – המזמין. נבקש לקרוא בעיון רב לפני שהנך משתמש באתר ו/או רוכש את מוצרי החברה בו. בעת שימוש באתר הגולש מסכים ומתחייב לכל התנאים של בתקנון זה כפי שיפורטו להלן . הגולש/הרוכש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם החברה בהסכם לרכישת מוצרים . רכישה באתרנו מחייבת את הגולש להזין פרטים המפורטים כשדות חובה בטופס הרכישה, מבלי להשלים הליך זה לא ניתן יהיה לרכוש באתרנו .

אחריות החברה:

החברה לא תשא באחריות לרבות נזק עקב הגלישה באתרנו. בין השאר, נזק שנגרם כתוצאה מחיבור לרשת אינטרנטית חיצונית/פנימית. הגולש מצהיר כי ידוע לו שבמוצרים של חברתנו אשר מוצעים למכירה אין כל כוונה לטפל, לרפא או למנוע מחלה. אין בתוכן המועבר באתרנו מידע רפואי כתחליף להיוועצות רפואית. על כל גולש בטרם שימוש במוצרי החברה לבדוק את המידע אודותיו, לרבות תגובות אלרגניות בין השאר להישמע לאזהרות ומינונים. למען הסר ספק, חברתנו משמשת כמשווקת מוצרים בלבד ולא כיבואן ו/או יצרן ו/או יבואן מקביל, כל טענה בגין נזק לגוף ו/או לנפש יוסב לחברת היבואן ו/או ליצרן – יצוין כי אם חלילה יגרם נזק לגולש חברתנו תספק את הפרטי התקשורת לצורך מענה וטיפול מידי.

קוקית (COOKIES) ואחסון מקומי:

בעת השימוש באתר, החברה או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ״ קוקית״ ( טכנולוגיות דומות), המאחסנת מידע מסוים במכשיר הנייד ובמחשב של הגולש, המאפשרת לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של הגולש בשירותי החברה. הקוקית יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתרו . מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק קוקית ממכשיר הגולש, לחסום קבלה של קוקית או לקבל התראות לפני אחסונן של קוקית. עם זאת, יש לשים לב כי אם הגולש ימחק את הקוקית או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של הגולש דרך האתר תהיה מוגבלת .

נוהל הזמנת מוצרים:

רכישה באתרנו תעשה ע"י בגיר ובעל כשרות משפטית על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 , המחזיק כרטיס אשראי בתוקף המכובד בישראל . החברה מודיעה מראש כי ככל והלקוח הזמין מוצר אשר אזל מהמלאי, יהיה רשאי לבטל את הזמנתו. יתר על כן, החברה רשאית להציג מוצרים חליפיים (בעלי מהות דומה) ולהציעם ללקוח כתחליף . מועדי האספקה יחולו רק לאחר מתן אישור עסקה מחברת האשראי . כרטיס אשראי שנימסר על ידי גולש ואשר סורב ע"י חברת האשראי מהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת החברה/האתר כמו כן לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי . התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח של אתר טרנזילה . החברה לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם לגולש או שיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות הסליקה של שרת טרנזילה.

מדיניות ביטול עסקה:

באפשרות הרוכש לבטל רכישת מוצרים תוך 14 ימים מיום קבלתם כשהם ארוזים באריזתם המקורית ,אשר לא נפתחו כלל ולא נעשה בהם כל שימוש . ככל והרוכש ביטל את העסקה, עלות המשלוח לא תוחזר . במידה והמוצר עמד בתנאי החזרה על פי דין, החזר כספי יינתן על מחיר המוצר ששולם על פי הוראות הדין, מהחזר יקוזזו ההוצאות החברה .

ביטול עסקה ע"י החברה:

מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהיה זכאית לבטל עסקה בהתקיים כדלקמן: בטעות ו/או טעות סופר במחיר המוצר, פרט בפרסום המוצר, בהגדרת המוצר הנרכש ומכל טעות אחרת ; הגולש שאינו עומד בתקנון האתר.

טעות במשלוח:

הגולש מתחייב להודיע לחברה על כל טעות במשלוח שקיבל או אם קיבל בטעות יותר ממוצר אחד שהזמין, היה וטעות שכזו תתגלה ע"י החברה מתחייב הגולש לשלם עבור המוצר את סכום ערכו בהתאם למחירון אתרנו ביום קבלת המוצר אליו בפועל .

חוק הגנת הפרטיות

למען הסר ספק, בעת הכניסה לאתר, הגולש מביע על הסכמתו כמשמעה בחוק הגנת הפרטיות, לגולש אין כל טענה נגד החברה על הפרת פרטיותו, במידה והגולש אינו מבין את השלכות לפעילות במסגרת השימוש באתרנו – עליו לחדול מיידית את השימוש באתר ונבקש ממנו לפנות מיידית למשרדי החברה על מנת שזו תעניק לו הבהרה כאמור . כמו כן, לצורך תחזוקה וניהול יעיל של אתרנו, על החברה לאסוף מידע לצרכים סטטיסטים באמצעות שימוש בחומרה המיועדת לכך. האיסוף נעשה למען מעקב אחר כניסות, שימושים, וליקויים טכנים בחומרה. החברה מתחייבת כי המידע שנאסף הוא במהלך הפעילות השגרתיות של הגולש ורק כדי לאתר את זהות הגולשים , אין בכל כל פגיעה בצנעת הפרט . על משתמשים, חל איסור מוחלט לפגוע בפרטיותם של משתמשים אחרים וצדדים שלישיים מבלי קבלת הסכמה כדין על במתפרש או במשתמע . פרטיותך חשובה לנו, החברה מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך.

זכויות יוצרים:

זכויות היוצרים בפרסומי האתר, לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בינלאומיות חולשות, בין השאר על הטקסט, תמונות, איורים המופיעים באתר. כמו כן, קטעי הוידאו, גרפיקה. למען הסר ספק, חל איסור מוחלט לעשות שימוש בחומר המוצג באתרנו לרבות סילופו, פגימתו, או כל שינוי כזה או אחר, ו/או פעולה שעלולה לפגוע בכבודה של החברה, יתר על כן, אסור לגולש לשדר מחדש או לפרסם חומר זה ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה להעתיקו או להפיצו בגרסה משנית או מחודשת.

דיוור:

הגולש מאשר בזאת לחברה לשלוח למכשיר הטלפון ו/או לכתבות הדוא"ל שימסור במסגרת הזמנת מוצרים , הודעות אלקטרוניות ו/או מסרונים, מעת לעת, הכוללים מסרים תפעוליים ושיווקים אודות המתרחש בחברה וכן כל תוכן אשר יראה לחברה כהולם לשליחה, לרבות תוכן פרסומי. הגולש רשאי להסיר עצמו מהפצת ההודעות על ידי משלוח הודעת תשובה לחברה או על ידי לחיצה על [קישור] להסרה מרשימת הדיוור. הגולש מצהיר ומאשר, כי פרטי הטלפון והדוא"ל שנמסרו על ידו במסגרת הזמנת מוצרים, לצורך שליחת מסרים, שייכם לו, ויש לחברה הזכאת והרשאה לאשר את שליחת המסרים אליו.

מקום שיפוט:

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מוסכם בזאת כי מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבית המשפט המוסמך תל אביב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין אתרנו, יגבר תקנון זה. © כל הזכויות שמורות לחברת ג'ודי טג.